Liepos 20 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Ekologinės gamybos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašas, kuriame nurodyta, jog nuo 2023 m. sausio 1 d. daliai veiklos vykdytojų Ekologinės gamybos žurnalą bus privaloma pildyti elektroniniu būdu.
Pakeistame tvarkos apraše nurodyta, jog veiklos vykdytojams, valdantiems daugiau kaip 150 ha žemės ūkio paskirties žemės plotų, kuriems kontrolės institucija atlieka oficialią kontrolę, Ekologinės gamybos žurnalą elektroniniu būdu privaloma pildyti ne vėliau kaip nuo 2023 m. sausio 1 d.
Valdantiems nuo 50 iki 150 ha žemės ūkio paskirties plotų, kuriems kontrolės institucija atlieka oficialią kontrolę, žurnalą privaloma pildyti ne vėliau kaip nuo 2024 m. sausio 1 d., tačiau pageidautina, kad žurnalas būtų pildomas elektroniniu būdu, o ne rašikliu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. sausio 1 d.
Taip pat pageidautina, kad veiklos vykdytojai, valdantys iki 50 ha žemės ūkio paskirties žemės plotų, nuo 2023 m. sausio 1 d. žurnalą pildytų elektroniniu būdu, o ne rašikliu.
Naudinga informacija

 

NMA informacija