KVIEČIAME ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS IŠPLĖSTINES SENIŪNAIČIŲ SUEIGAS IR BENDRUOMENES ORGANIZACIJAS DELEGUOTI SENIŪNAIČIUS IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVUS Į NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR VERTINIMO KOMISIJĄ

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. DĮV-442 18.3 papunkčiu, kviečiame Šilalės rajono savivaldybės teritorijos išplėstines seniūnaičių sueigas ir bendruomeninių organizacijų narius  deleguoti atstovus į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje bendruomeninių organizacijų projektų atrankos ir vertinimo komisiją (toliau- Vertinimo komisija).

Išplėstinė seniūnaičių sueiga ir bendruomeninė organizacija į Vertinimo komisiją gali siūlyti po vieną atstovą, Šilalės rajono savivaldybės administracijai raštu pateikdama siūlymą, kuriame privalo nurodyti kandidato vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, taip patvirtindama siūlomo kandidato sutikimą dalyvauti atrankoje.

Šilalės rajono savivaldybės administracija, gavusi daugiau nei 5 (penkis) siūlymus į Vertinimo komisiją, organizuos Šilalės rajono savivaldybės teritorijos seniūnaičių sueigų ir bendruomeninių organizacijų atstovų susirinkimą, kuriame atviro balsavimo būdu  atrinks 5 (penkis) seniūnaičius ir 3 (tris) bendruomeninių organizacijų atstovus.

Vienas susirinkime dalyvaujantis dalyvis turės 1 (vieno) balso teisę.

Atrinktais į Vertinimo komisiją bus laikomi tie kandidatai, kurie surinks daugiausia balsavimo teisę turinčių susirinkimo dalyvių balsų.

Pasiūlymai priimami iki 2022 m. liepos 27 d.

Siūlymus kviečiame teikti el. p. administratorius@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija