Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-223 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 21, 22, 23 punktus, Nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. birželio 2 d.  įsakymu Nr. DĮV-442 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomeninės veiklos stiprinimo  2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18.3 papunktį ir atsižvelgdamas į Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Laukuvos, Upynos, Traksėdžio,  Šilalės miesto seniūnijos, Šilalės kaimiškosios seniūnijos ir Žadeikių seniūnijos seniūnų gautus pasiūlymus dėl seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų atstovų skyrimo į komisiją, sudaryta Nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) projektų atrankos ir vertinimo komisija:

  • Rozvita Beržinienė, Traksėdžio seniūnijos Nevočių seniūnaitijos seniūnaitė;
  • Lina Gudeliūnienė, Upynos seniūnijos Vytogalos kaimo bendruomenės pirmininkė;
  • Geda Kačinauskienė, Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Rimantas Knyzelis, Šilalės kaimiškosios seniūnijos Vingininkų kaimo bendruomenės narys;
  • Dženeta Lukošienė, Laukuvos seniūnijos Šiauduvos seniūnaitijos seniūnaitė;
  • Vita Merkelienė, Šilalės miesto seniūnijos Draugystės seniūnaitijos seniūnaitė;
  • Vaida Pundinienė, Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Indra Pudžemytė-Zabrynienė, Žadeikių seniūnijos asociacijos „Žadeikių sūkurys“ pirmininkė;
  • Leonydas Raudonius, Upynos seniūnijos Upynos seniūnaitijos seniūnaitis;
  • Kęstutis Žygaitis, Pajūrio seniūnijos Pajūrio seniūnaitijos seniūnaitis.

Su visu Administracijos direktoriaus įsakymu susipažinti galite paspaudę čia.