Liepos 7 d. savivaldybės posėdžių salėje vyko 52-ojo Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio tęsinys, kuriame dalyvavo 19 tarybos narių (nedalyvavo Vytautas Jucius, Valdemaras Jasevičius, Romualdas Titovas, Birutė Žirlienė, Rolandas Toleikis ir Rimantas Rimkus), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimta 13 sprendimų, pateikta kita aktuali informacija.

Sprendimų pakeitimai ir netekę galios sprendimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 “Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo” pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1- 201 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo” pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai, pripažinti netekę galios:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“.

Patvirtinti aprašai

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo,  Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis ir Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašai.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai (duomenys neskelbtini) nuosavybės teise priklausantį 2 kambarių, 53,19 kv. m naudingo ploto butą/patalpą-butą su rūsiu, už 27 500,00 Eur.

Nuspręsta išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų biuro veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos patikėjimo teise valdomą 8,82 kv. m ploto patalpą pastate – administraciniame pastate, esančią Šilalės r. sav., Laukuva, Eitvydaičių g. 3. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 1,20 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Kiti sprendimai 

Nuspręsta skirti finansavimą iš Kūno kultūros ir sporto programos (Nr. 06) priemonės Tradicinių tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas (06.01.01.01) Viešajai įstaigai ,,Moto-30“ 8 000 Eur finansuoti sporto projektui pagal  2022 m. balandžio 12 d. paraišką Nr. B2-1378 (5.11).

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija