Sportinės rungties metu gyventojai privalo laikytis visų atsargos priemonių, drausmės, prižiūrėti vaikus, augintinius.