2022 m. birželio 6 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje įvyko susitikimas dėl naujų regioninių viešojo transporto maršrutų Tauragės regione. Susitikime dalyvavo Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių merai, savivaldybių administracijų atstovai, Jurbarko ir Šilalės autobusų parkų direktoriai, Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas Česonis, LR Ministrės pirmininkė patarėja savivaldos ir regioninės plėtros klausimais Natalija Kazlauskienė, VšĮ „Žaliasis regionas“ darbuotojai.

Susitikimo metu VšĮ „Žaliasis regionas“ transporto specialistas Dainius Večerskas pristatė siūlymus dėl naujų regioninių maršrutų Tauragės apskrityje. Siūlymai parengti atsižvelgiant į vykdytų gyventojų bei verslo ir kitų organizacijų apklausų rezultatus, taip pat 2022 m. gegužės 18 d. susirinkime Jurbarke išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus. Kartu su siūlymais buvo pateikti preliminarūs autobusų išvykimo ir atvykimo laikai, maršrutų ilgiai, preliminarios išlaidos maršrutų aptarnavimui. Susirinkime pristatyti regioniniai maršrutai: iš Jurbarko į Tauragę (per Smalininkus), iš Eržvilko į Tauragę (per Gaurę), iš Tauragės į Pagėgius (per Žukus, Vilkyškius), iš Pagėgių į Tauragę (per Vilkyškius, Oplankį), iš Šilalės į Tauragę.

Susitikimo dalyviai iš esmės pritarė siūlomiems maršrutams, išsakė savo pastebėjimas dėl kai kurių sustojimų, autobusų važiavimo dažnumo ir pan. Kitas etapas – pasiūlytų maršrutų detalizavimas bendradarbiaujant su regiono savivaldybių administracijų ir autobusų parkų atstovais. Detalizuotus maršrutus numatoma pristatyti birželio pabaigoje – liepos pradžioje vyksiančių savivaldybių tarybų komitetų posėdžiuose.

 

VšĮ „Žaliasis regionas“ informacija