Gedulo ir vilties dienos vakare, po Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukotų šventų Mišių, iškilminga eisena patraukė į kapines prie paminklo tremtiniams, kur ir vyko minėjimas. Kalbėję Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas Saulius Katkus, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininko pavaduotojas Antanas Rašinskas priminė apie prieš 81 metus pradėtą trėmimą, akcentuodami, kad tų įvykių negalime pamiršti,  sutapatino juos su dabartiniais karo veiksmais Ukrainoje.

Meras A. Meiženis apgailestavo, kad laikui bėgant  tremtinių gretos retėja, todėl  labai svarbu, kad patyrę tremties žiaurumą  užrašytų savo atsiminimus,  kad tie įvykiai nebūtų užmiršti, o perduoti jaunajai kartai.

Rašinskas, minėdamas, kad ir jam pačiam teko tremtinio dalia, akcentavo, kad kasmet buvusių tremtinių gretos retėja, kad liko gal tik apie 10 procentų buvusių tremtinių. Pasidžiaugė, kad tremtinių veiklą tęsia tremtyje gimę bei jų vaikai. Nuoširdžiai padėkojo merui A. Meiženiui, klebonui S. Katkui, Šilalės miesto seniūnijos seniūnei Eglei Straukienei už paramą,  pagalbą.

Klebonas S. Katkus priminė, kad vykstantis karas Ukrainoje tai 1941 metų birželio 14 dienos scenarijaus atkartojimas. Žmonės tremiami iš savo namų, žudomi, naikinami.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė Raimundė  Gečienė  prisiminė savo tėvelius, kurie buvo politiniai kaliniai, pabrėždama, kad neabejoja, jog jie ir tremtį patyrę iš dangaus stebi, kaip Lietuva auga ir tvirtėja. Paragino visiems kartu įrodyti, kad Lietuvos istorija yra gyva mūsų širdyse.

Tremtinių ir politinių kalinių atminimas pagerbtas  gėlių puokštėmis prie paminklo ir žvakelėmis.

Kaip tik tądien gimtadienį švenčia Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininkė Teresė Ūksienė. Susirinkusieji ją nuoširdžiai sveikino, linkėjo sveikatos ir laimingų gyvenimo metų.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė