Gegužės 30 d. – birželio 1 d. atostogos

Birželio 2 d., ketvirtadienis

8.30 val. vadovų pasitarimas

Darbas su dokumentais

10.00 val. Anicetos Balčiutės sveikinimas su 100-uoju jubiliejumi Šilalės ligoninėje

13.00 val. nuotolinis NUTCY susitikimas dėl projekto veiklų aptarimo

14.00 val. susitikimas su sveikatos priežiūros įstaigų vadovais savivaldybės salėje

Birželio 3 d., penktadienis

8.30 val. vadovų pasitarimas

9.00 val. nuotolinis pasitarimas su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl savivaldybės sveikatos centro struktūros

Darbas su dokumentais