Šilalės garbės piliečio vardas teikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiams, kurie yra ypatingai nusipelnę Šilalės rajono savivaldybei. Ypatingais nuopelnais laikomas aktyvus Šilalės krašto garsinimas Lietuvoje bei užsienyje, mokslo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje.

Šilalės garbės piliečio vardas buvo sutektas lakūnui, akrobatinio skraidymo meistrui Jurgiui Kairiui; Vokietijos Federacinės Respublikos Reuterstadt Stavenhagen savivaldybės merui Bernd Mahnke; inžinieriui, gamybininkui, tremtiniui, atkurtos nepriklausomos Lietuvos politikui ir visuomenininkui, Klaipėdos universiteto docentui dr. Petrui Bielskiui; Šilalės kraštiečių draugijos nariui, technikos mokslų daktarui Jonui Biržiškiui, Lietuvos istorijos naujausių laikų  metraštininkui, unikalaus archyvo kūrėjui, filologui, politiniam tremtiniui, Vilniaus universiteto tautinės savasties puoselėtojui, „Miško brolių“ draugijos pirmininkui Albinui Kentrai; profesoriui, habilituotam medicinos mokslų daktarui kardiologui Pranui Šerpyčiui; ekonomistui, matematikui, Lietuvos visuomenės bei politikos veikėjui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, išrinktam Šilutės–Šilalės rinkimų apygardoje (2000– 2009 m.), Lietuvos susisiekimo (2001–2005 m.) ir finansų (2005–2007 m.) ministrui, Europos Parlamento nariui Zigmantui Balčyčiui; žinomam dviratininkui, Lietuvos čempionui, prestižinių plento dviračių lenktynių dalyviui ir atskirų etapų laimėtojui, 2015 metų geriausiam Lietuvos sportininkui Ramūnui Navardauskui; Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus pirmininkei, Šilalės rajono savivaldybės tarybos narei, poetei, tęstinio atsiminimų, straipsnių, liudijimų apie pokarį žemaičiuose leidinio „Erškėčių keliu“ sudarytojai, bendraminčių komandos, nuosekliai siekiančios įamžinti visus už Lietuvos laisvę žuvusiuosius tėvynėje ir tolimosiose Sibiro platybėse, subūrėjai Teresei Ūksienei.

Šilalės miesto šventės metu Šilalės garbės piliečiui iškilmingai įteikiamas Šilalės garbės piliečio ženklas, savivaldybės tarybos sprendimas, patvirtinantis Garbės piliečio vardo suteikimą, piniginė 30 BSI dydžio išmoka.

Siūlyti kandidatus Šilalės garbės piliečio vardui suteikti gali: savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, seniūnijų ir seniūnaitijų gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, gyventojų grupės, įmonių, įstaigų kolektyvai.

Siūlantieji kandidatus Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo komisijai pateikia siūlomo asmens biografiją ir rekomendaciją, kurioje išdėsto pasiūlymo motyvus (rekomendacijos formą galima gauti savivaldybės priimamajame 108 kab. arba parsisiųsti).

Pasiūlymus prašome pateikti iki šių metų birželio 23 d. Birželio 28 d. pasiūlymai bus paskelbti spaudoje ir savivaldybės tinklalapio rubrikoje Naujienos. Iki liepos 12 d. pritarimą kandidatūroms ar kitą nuomonę Komisijai galima teikti el. paštu tadas.sadauskis@silale.lt arba raštu savivaldybės priimamajame (108 kab.)

Komisija apibendrina gautus pasiūlymus ir priima sprendimą dėl pateiktų kandidatų. Komisijos sprendimą tvirtina savivaldybės taryba.

 

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis