Lietuvos Respublikos Seime š. m. gegužės 19 d. vyko Jaunimo dialogo konferencija, kurioje dalyvauti Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 7–12 klasių mokinius pakvietė Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė. Renginį organizavo Politikos tyrimų ir analizės institutas kartu su Lietuvos Respublikos Seimu. Pagrindinis konferencijos tikslas – jauniems žmonėms sukurti erdvę ir galimybę susitikti su sprendimų priėmėjais ir diskutuoti Europos jaunimo dialogo 2022 m. prioritetinėmis temomis – įtrauki visuomenė ir žalia Europa. Iš skirtingų miestų susirinkę mokiniai dalyvavo viešoje diskusijoje „Įtrauki visuomenė, patrauklūs jaunimo dalyvavimo būdai“, kur buvo gvildenamos jaunimo įsitraukimo į sprendimų priėmimą galimybės. Mokiniai skatinami būti drąsiais, aktyviais, nebijoti kreiptis į sprendimo priėmėjus ir siūlyti jiems savo idėjas. Labiausiai mokiniams patiko darbas grupėse, kuomet kiekvienas galėjo pasisakyti apie klimato kaitą, įsitraukimą į sprendimų priėmimą, pokyčių iniciatyvas dėl tvarumo, šiukšlių rūšiavimo, ekologijos skatinimo ir žalios Europos.

Dauguma gimnazijos mokinių Seime lankėsi pirmą kartą, todėl buvo labai įdomu pamatyti visas erdves ir ten dirbančius Seimo narius. Didžiausią įspūdį paliko Seimo narių Jono Gudausko, Aistės Gedvilienės ir Audriaus Petrošiaus turas po dabartinę Seimo posėdžių ir istorinę Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sales. Konferencija ir apsilankymas Seime gimnazistams paliko neišdildomą įspūdį ir suteikė motyvacijos keisti pasaulį geresne linkme.

Lina Ivanauskaitė-Bertašienė

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos socialinė pedagogė, pilietiškumo pagrindų mokytoja