Gauti pakartotiniai Ašučio tvenkinio vandens kokybės tyrimų rezultatai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, Ašučio tvenkinio maudyklos vandens mikrobiologinės taršos rodikliai, atlikus pakartotinius tyrimus jau neviršijo minėtoje higienos normoje reglamentuotų specifikuotų rodiklių verčių pagal žarninių enterokokų ir žarnyno lazdelių skaičių 100ml.vandens, todėl šiame tvenkinyje maudytis galima.

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija