2022 m. birželio 7 d. gauti Šilalės rajone esančių Paršežerio ir Dievyčio ežerų bei Ašučio tvenkinio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, Paršežerio ir Dievyčio ežerų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą, maudytis galima.
Ašučio tvenkinio maudyklos vandens mikrobiologinės taršos rodikliai viršijo minėtoje higienos normoje reglamentuotas specifikuotų rodiklių vertes pagal žarninių enterokokų ir žarnyno lazdelių skaičių 100ml.vandens, todėl šiame tvenkinyje maudytis NEREKOMENDUOJAMA.

 

Šilalės rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro informacija