Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų   įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta galimybė Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui iki 2022-12-31 organizuoti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, kurios nors ir buvo taikytinos žemės sklypo formavimo metu, tačiau tuo metu formuojamam žemės sklypui neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, įrašymą. Todėl suinteresuotam ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios turėjo būti nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vykdymu asmeniui reikia pateikti prašymą Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui.

Pažymėtina, kad nuo 2023-01-01 šios galimybės (pareigos) Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui neliks ir Įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašymą žemės sklypams, patenkantiems į tokias teritorijas, turės organizuoti patys ūkio subjektai. Vadinasi, kiekvienas ūkio subjektas, siekiantis po 2025-01-01 toliau vykdyti ūkinę ir (ar) kitokią veiklą, dėl kurios turi būti nustatytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir norintis su Nacionalinės žemės tarnybos pagalba Įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju žemės sklypams įrašyti taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, turi iki 2022-12-31 kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį padalinį.

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja
Virginija Bukauskienė