vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. DĮV – 421  ,,Dėl Romos Girčienės atšaukimo iš seniūnaičio pareigų“ ir 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. DĮV – 425 ,,Dėl pavedimo organizuoti seniūnaičio rinkimus“, rengiami Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai.

ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS SENIŪNIJOS TŪBINIŲ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GRAFIKAS:

Data, laikas, vieta Susirinkimas

 

2022-06-28  12.00 – 13.00 val.,  Tūbinių bendruomenės salė Tūbinių seniūnaitija

KANDIDATUS Į TŪBINIŲ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAIČIUS GALIMA SIŪLYTI IKI 2022 M. BIRŽELIO 13 D., 17 VAL.

Asmenys, norintys siūlyti kandidatus į seniūnaičius, kreipiasi į seniūniją dėl jų kandidatą palaikančių seniūnaitijos rinkėjų parašų rinkimo lapų. Kandidatas gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Šilalės kaimiškąją seniūniją, tel. 867632037, 8-449 76127, el. paštu   dovile.dobiliene@silale.lt. Informaciją taip pat galite rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt

 

Šilalės kaimiškoji seniūnija