Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis gegužės 15 dieną dalyvavo Pajūrio miestelio bendruomenės organizuotame renginyje, skirtame Tarptautinei šeimos dienai. Renginį organizavo ir vedė Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkė Ingrida Syminaitė -Paulauskienė. Su švente visus susirinkusius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Romualdas Vaitkus, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Veščiūnienė, Šilalės rajono tarybos narė Saulė Olendrienė, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Irena Tverijonienė ir Regina Rimkutė, Pajūrio miestelio ,,Bočių“ bendrijos pirmininkė Birutė Kuizinaitė.

Meras A. Meiženis ir mero patarėjas Tadas Bartkus įteikė mero padėką, atminimo dovanėlę ir gėles Tarptautinės šeimos dienos proga devynis vaikus išauginusiai Linos ir Juozo Masedonskų šeimai. Padėkomis ir atminimo dovanėlėmis buvo apdovanoti: Danutė Linkienė (septyni vaikai), Teresė ir Jonas Petrylai (šeši vaikai), Valerija ir Viktoras Žygaičiai ( penki vaikai), Teresė Gečienė ( penki vaikai), Aniceta ir Alfredas Rakauskai (penki vaikai).

Po oficialiosios dalies susirinkusieji stebėjo Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokinio: Juliaus Šerpetausko, Pauliaus Pavilionio, Izabelės Varnagytės, Merginų trio, Danos Dainauskienės šokių kolektyvo; B. Kuizinaitės savo kūrybos skaitomų eilių, Pagramančio kultūros namų moterų vokalinio dueto pasirodymus.

Už skanias vaišes dėkojame –  Alfai Ringailienės, Rasai Griškienei, Vladai Verpečinskienei, Daliai Vaičiulienei.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė