Gegužės 27-oji Bijotams buvo turtinga renginių. Dieną vainikavo tarptautinio festivalio ,,Poezijos pavasaris 2022“ renginys, kur skambėjo Lietuvos ir užsienio poetų eilės, buvo įteikta Dionizo Poškos premija. Ji šiais metais paskirta poetui, dramaturgui, vaikų literatūros rašytojui, literatūros kritikui Liudvikui Jakimavičiui už 2021 m. išleistą poezijos knygą ,,Paliktos paletės“. Kadangi premijos laureatas nedalyvavo, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis su geriausiais linkėjimais diplomą ir gėles perdavė literatūrologui, poetui Sauliui Vasiliauskui. Pastarasis L. Jakimavičių apibūdino kaip centrinę figūrą mūsų poezijos istorijoje, o knygą ,,Paliktos paletės“ įvardino kaip gerokai lėtesnę, santūresnę, kurią gera skaityti, o jos turinį lemia dabartinė situacija. Knygoje, kaip sakė literatūrologas, mažai patoso, mažai susireikšminimo ir ji verta šios premijos. Eiles iš premijai nominuotos knygos skaitė aktorius Andrius Bialobžeskis.

Savo kūrybą skaitė  poetas iš Lenkijos Dawid Mateusz, lietuviai poetai, vertėjai: S. Vasiliauskas, Rimvydas Strielkūnas, Uršulė Toleikytė. Savo eiles skaitė ir Šilalės rajono poetai: Dalia Petkevičienė, Marė Lyda Voroneckaja, Nijolė Baškytė-Katelynienė, Algirdas Kazimieras Laurinaitis. Meras Algirdas Meiženis įteikė padėką už pirmą išleistą poezijos knygą ,,Baltas ilgesio aidas“ N. Baškytei-Katelynienei. Renginyje dainavo Šilalės kultūros centro vokalinis kvartetas ,,Aitra“.

Mero patarėja Asta Gestautienė