Vadovaudamiesi pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 32 punktu informuojame, kad numatoma priimti sprendimą dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto naujos gatvės pavadinimo suteikimo.

Tarybos sprendimo projektas

Priedas

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistę Aidą Budrikienę, el. p. aida.budrikiene@silale.lt.