Informuojame, kad vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu patvirtintu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 aprašo „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems  objektams  suteikimo,  keitimo  ir įtraukimo į apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai gyvenamosiose vietovėse, kuriuose buvo suteikti numeriai be gatvių pavadinimų, suformuojami nauji adreso objektai ir jų yra daugiau kaip 20, gyvenamojoje vietovėje privaloma suteikti gatvėms pavadinimus.

   Šilalės rajono savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos, Krūtilių kaimo gatvių pavadinimo suteikimo“, Kaltinėnų seniūnijoje, Krūtilių kaime suteikė trims naujoms gatvėms pavadinimus – Pramonės, Beržų ir Tujų gatvės (priedas).

   Planuojama pakeisti adresus Šilalės  rajono  savivaldybės  Kaltinėnų  seniūnijos  Krūtilių  kaime esantiems adresų objektams.

 Dėl informacijos kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos, Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistę A.Budrikienę, tel (8 449) 4 53 35 bei į  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūniją, tel. (8 449) 5 74 04.