Gegužės 2 d., pirmadienis

8.30 val. vadovų pasitarimas

10.00 val. pasitarimas su skyrių vedėjais

13.00 val. Jurbarko, Šilalės, Pagėgių Tauragės rajonų savivaldybių merų, administracijų direktorių ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų pasitarimas su Regiono plėtros tarybos administracija ir ekspertais dėl bendrų veiksmų, planuojant 2021–2027 Europos Sąjungos fondų investicijas į gyventojų saugą

Darbas su dokumentais

Gegužės 3 d., antradienis

8.30 val. vadovų pasitarimas

Darbas su dokumentais

Gegužės 4 d., trečiadienis

8.30 val. vadovų pasitarimas

Darbas su dokumentais

11.00 val. virtuali konferencija “Specialiųjų poreikių mokinių pozityviosios socializacijos galimybės”

14.00 val. Keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos posėdis

15.30 val. Sporto projektų paraiškų svarstymas

Gegužės 5 d., ketvirtadienis

8.30 val. vadovų pasitarimas

9.00-12.00 val. Tauragės regioninės plėtros tarybos posėdis (pažangos plano priemonių aptarimas)

Darbas su dokumentais

15.00 val. Etikos komisijos posėdis

Gegužės 6 d., penktadienis

8.30 val. vadovų pasitarimas

Darbas su dokumentais

13.30 val. nuotolinis pasitarimas dėl Tauragė+ silpno projektų įgyvendinimo