Informuojame, kad UAB „Kvėdarsta“ 2022 metais vykdo kelio rekonstravimo projektą „K. Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., (Nr.Kv-16) rekonstravimo techninis darbo projektas“. Pirmuoju etapu rekonstruojamo kelio ilgis 1375 m., skaičiuojant nuo Liepų g. ir K. Jauniaus g. sankryžos (Grimzdų k.), Kvėdarnos miestelio link (plano ištrauka).

Aukščiau nurodytame projekte numatyta, kad bus kertami 10 vienetų saugotinų medžių, kurie auga kelio juostoje ir trukdo projekto vykdymo darbams.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija siekia, kad būtų išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs medžiai. Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą bei apžiūrėję želdinius nusprendė pritarti projekte numatytų 10 saugotinų medžių (klevas – 6 vienetai, ąžuolas – 1 vienetas, beržas – 2 vienetai, uosis – 1 vienetas) kirtimui tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę.

Komisija pažymi, kad apžiūros metu projekto vykdytojai nurodė, kad kelio remonto darbams vykdyti trukdo dar 7 vienetai medžių, kurie projekte nenurodyti kaip kirstini. Komisija siūlo tikslinti projektą dėl būtinybės papildomai kirsti medžius.

 

  1. lentelė. Šalinamų medžių sąrašas.
Eil. Nr. Rūšis Kamieno skersmuo, cm Piketas
1. Klevas 95 Pk 8+20
2. Klevas 60 Pk 11+15
3. Ąžuolas 140 Pk 10+95
4. Klevas 100 Pk 10+95
5. Beržas 50 Pk 10+50
6. Beržas 45 Pk 10+60
7. Uosis 60 Pk 11+20
8. Klevas 50 Pk 13+35
9. Klevas 80 Pk 13+60
10. Klevas 120 Pk19+60