2022 m. gegužės 16 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

11. Joakimo Šniepio antkapinio kryžiaus (15381), Kapų g., Šilalės m., Šilalės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma kultūros vertybei apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį Š pusėje. Teritorija ir apsaugos zona patenka į kadastriškai matuotą sklypą..

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-617.

<…>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.

www.kpd.lt

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/nYHKWW3sRR3yCon