Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis, skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypams, esantiems Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Tūbučių k.: (kadastro Nr. 8750/0002:0014), bendras sklypo plotas – 1,0234 ha, (kadastro Nr.8750/0002:43), bendras sklypo plotas – 0,5400 ha, (kadastro Nr.8750/0002:82), bendras sklypo plotas – 0,2605 ha, planuojama pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties, naudojimo būdas kiti žemės ūkio į kitą paskirtį, žemės naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, ir žemės sklypui (kadastro Nr.8750/0002:57), bendras sklypo plotas – 0,3000 ha, planuojama pakeisti žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“.

Paskirties keitimo iniciatoriai: UAB „Šilalės mediena“.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Aida Budrikienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2-1, 216 kab., tel. (8 449) 4 53 35.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu bus galima susipažinti kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl žemės sklypo paskirties keitimo, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikto nuo 2022 m. nuo gegužės  3 d. iki 2022 m. gegužės 17 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, LT 75138, Šilalė.