Gegužės 20 dieną Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija iškilmingai šventė šios mokslo įstaigos įkūrimo 100-ąsias metines. Šventėje dalyvavo ir Šilalės rajono vadovai: Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys.

Meras A. Meiženis, nuoširdžiai pasveikinęs gimnazijos bendruomenę su pirmuoju šimtmečiu, linkėjo, kad ir antrasis šimtmetis išaugintų dar ne vieną garsų, žymų, sėkmingą abiturientą. Palinkėjo būti sveikiems, stipriems ir reikalingiems savo bendruomenei ir artimiesiems. Administracijos direktorius G. Sungaila  kalbėdamas akcentavo, kad mokytojų dėka tampame tokie, kokie esame. Palinkėjo, kad kuo daugiau gimnaziją baigusių kartų garsintų Šilalės kraštą. Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas kalbėjo, kad pati didžiausia gimnazijos stiprybė yra jos bendruomenė,  siekianti savo mokinius mokyti ir vesti juos į gyvenimą. Įkvepianti gimnazistus pasitikėti savimi, siekiant užsibrėžtų tikslų. Mokyklos užduotis padėti mokiniams augti, skleistis, būti konkurencingais Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Meras A. Meiženis įteikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkas: gimnazijos direktoriui S. Norbutui  už lyderystę, bendruomenės telkimą veiklai, nuoširdžias pastangas ir gebėjimą užtikrinti strategijos ir ugdymo turinio įgyvendinimo dermę; lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei, gimnazijos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkei Irenai Gabrielaitienei už nuoširdžias pastangas ugdant mokinių kūrybiškumą, lyderystę telkiant mokytojų kolektyvą naujų idėjų įgyvendinimui, indėlį puoselėjant gimnazijos tradicijas, kultūrą bei aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime; direktoriaus pavaduotojai ugdymui Zojai Masteikienei už kūrybiškumą, nuoširdų vadybinį darbą, bendruomenės telkimą, bendražmogiškųjų vertybių formavimą ir puoselėjimą; biologijos mokytojai Gidai Zobėlienei už profesionalumą organizuojant šiuolaikines pamokas, inovatyvų ugdymo procesą, projektinę veiklą, rodomą lyderystės mokymuisi pavyzdį įvairiose veiklos srityse bei aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

Šilalės šviesuolio, vaistininko ir Valsčiaus Tarybos nario Simono Gaudėšiaus dėka prieš šimtmetį, 1921 metais Šilalėje prasidėjo mokslo era – įkurta pirmoji privatinė vidurinė mokykla. Tuomet pirmoje klasėje mokslus pradėjo 21 mokinys, o antroje klasėje – 16. Pirmuoju įkurtos mokyklos direktoriumi tapo K. Gorinas. Po uždarymo 1929 metais, 1937 m. rugsėjo 8 d.  mokykla vėl pradeda veiklą kaip  progimnazija, o neilgai trukus – 1941 m. –perorganizuojama į gimnaziją. Pirmąją abiturientų  laidą gimnazija išleido 1942 metais. Dabartinis gimnazijos pastatas pastatytas 1952 m., o 1964 m. ir 1974 m. pastatyti du priestatai ir sporto salė.

Šventėje sveikinimus sakė buvę gimnazijos vadovai,  mokytojai, mokiniai. Koncertavo dabartiniai ir buvę gimnazistai.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė