Balandžio 28 d. tarybos posėdžių salėje įvyko 49-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 tarybos narys (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Aistė Giedraitienė, Romualdas Titovas, Saulė Olendrienė, Artūras Dambrauskas), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai bei atstovai.

Apsvarstyta 25 klausimai, 3 sprendimų projektams nepritarta.

Posėdžio pradžioje su jaunatvišku jubiliejumi pasveikinta tarybos narė Akvilė Gargasaitė.

Paskirtas komiteto pirmininko pavaduotojas ir pritarta ataskaitai

Tarybos nariai Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju paskyrė Rolandą Toleikį ir pritarė 2021 m. komiteto veiklos ataskaitai.

Sprendimai, susiję su turtu

Nutarta įsigyti 1 kambario butą socialinio būsto fondo plėtrai.

Nuspręsta įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – kelius, takus, aikšteles.

Sutikta perimti metodinius leidinius iš Nacionalinės švietimo agentūros ir juos perduoti rajono švietimo įstaigoms.

Patvirtinti aprašai, programos

Patvirtinta rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašas, Socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų aprašai, Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.

Sprendimai, susiję su ataskaitomis

Pritarta šioms 2021 metų veiklos ataskaitoms:

– UAB „Šilalės autobusų parkas“;

– UAB „Šilalės vandenys“;

– UAB „Šilalės šilumos tinklai“;

– UAB „Gedmina“;

– Šilalės rajono socialinių paslaugų namų ataskaitai.

Kiti sprendimai

Nustatytas bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius 2022–2023 mokslo metams.

Pakeistas Savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas – numatyta kompensuoti 50 proc. projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento mokesčio vertės (bet ne daugiau nei 350 Eur).

Kaltinėnų seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms suteikti pavadinimai – Pramonės g., Beržų g. ir Tujų g.

Atnaujinta Privatizavimo komisijos sudėtis.

Patvirtintas pakeistas UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų planas.

Susipažinti su tarybos priimtais sprendimais galima Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

 

Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Geda Kačinauskienė