Pradedamas vaikų priėmimas į visos darbo dienos ikimokyklinio ugdymo grupes 2022–2023 mokslo metams. Iki 2022 m. gegužės 10 d. Vaikų priėmimo sistemoje bus peržiūrimos vaikų eilės, tikrinamos pirmumo teisę suteikiančios priežastys ir formuojamas priimamų vaikų sąrašas. Tėvų prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųsti pranešimai dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Gavę šį pranešimą tėvai per 15 kalendorinių dienų privalo kreiptis į įstaigą ir informuoti dėl ugdymo sutarties sudarymo, ir patvirtinti, kad vaikas lankys ikimokyklinio ugdymo įstaigą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Atkreipiame tėvų dėmesį, kad vykdant vaikų priėmimą vaikai priimami, kai vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Šilalės rajone ir užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykusių į Šilalės rajono savivaldybę. Tik įstaigoje esant laisvų vietų gali būti priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra ne Šilalės rajono savivaldybėje. 2022 metų vaikų eilė sudaryta vadovaujantis principu: trys vaikai iš Bendrojo sąrašo, vienas iš Pirmumo sąrašo.

Įstaigos pavadinimas Planuojamas laisvų vietų skaičius
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrius 11
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkcis centras 5
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ 82
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija 6
Šilalės r. Kvėdarnos darželis „Saulutė“ 22
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos Pajūralio skyrius 6
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija 16
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 12

Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sukanka 2 m., o Šilalės lopšelį-darželį „Žiogelis“ priimami vaikai, kuriems  2022 m. rugsėjo 1 d. sukanka ne mažiau kaip 1 m. 6 mėn.

Šiais metais vaikai, kuriems šiais kalendoriniais metais sueina 5 metai (2017 m. gimimo) priimami į įstaigą be eilės.

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, mob. 868745040 ir elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt

Rasa Kuzminskaitė,  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja