Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2022–2023 mokslo metams.

Atkreipiame tėvų dėmesį, kad vykdant vaikų priėmimą vaikai priimami, kai vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Šilalės rajone ir užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, atvykusių į Šilalės rajono savivaldybę. Tik įstaigoje esant laisvų vietų gali būti priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra ne Šilalės rajono savivaldybėje. 2022 metų vaikų eilė sudaryta vadovaujantis principu: trys vaikai iš Bendrojo sąrašo, vienas iš Pirmumo sąrašo.

Pirmumo teisę suteikiančios priežastys:

  1. vaikai iš nepilnų šeimų (kai vienas iš tėvų miręs arba teismo sprendimu nenustatyta tėvystė, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose, vienam iš tėvų neterminuotai apribota tėvų valdžia);
  2. vaikai iš šeimų, kuriose bent vienas iš tėvų mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba studijuoja aukštojoje mokykloje nuolatine forma;
  3. vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
  4. vaikai iš šeimų, kuriose 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų arba iki 24 metų (kai vaikas mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba studijuoja aukštojoje mokykloje nuolatine forma);
  5. vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
  6. įvaikinti vaikai;
  7. užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos, vaikai atvykę į Šilalės rajono savivaldybę.

Vaikų registravimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema susieta su Gyventojų registru. Praėjusio mėnesio duomenys yra atnaujinami tik vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos (pvz., jei vaiko ir vieno iš tėvų  gyvenamoji vieta deklaruota balandžio mėnesį, tai duomenys vaikų registravimo sistemoje bus atnaujinti gegužės 10 d.).

Svarbu:

  • Pasitikrinkite savo vaiko vietą 2022 m. eilėje.
  • Deklaruokite gyvenamąją vietą Šilalės rajono savivaldybėje, jei vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje.
  • Jei Jums gali būti taikoma pirmumo teisė, pateikite tai įrodančius dokumentus. Jei šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų, dokumentų pateikti nereikia. Jeigu šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų iki 24 metų, būtina pateikti pažymą apie vaiko, kuriam sukako 18 m. ir daugiau, mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba studijas aukštojoje mokykloje nuolatine forma. Jei bent vienas iš tėvų mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje arba studijuoja aukštojoje mokykloje nuolatine forma, būtina pateikti pažymą.

Vaikų priėmimas bus vykdomas gegužės mėn. Balandžio mėn. bus peržiūrimos pirmumo teisę suteikiančios priežastys ir su tuo susiję dokumentai.

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, mob. tel. 868745040 ir elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt

 

Rasa Kuzminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja