Ūkininkai nuo kitų metų galės priduoti tik atvėsintą pieną, kaip ir kitose ES šalyse. Išimtis, leidžianti ūkininkams neatšaldyti pieno, jeigu jis pristatomas per dvi valandas po melžimo, nustos galioti, o tam pasiruošti buvo skirtas dvejų metų pereinamasis laikotarpis.

Pieno supirkimo taisykles, nustatančias, kad superkamas pienas būtų atšaldytas iki 8 laipsnių, žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasirašė dar 2021 m. sausį, remdamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kuri yra atsakinga, kad vartotojams būtų tiekiami kokybiški ir saugūs pieno produktai, siūlymu.

Pieno gamintojams tokiam pokyčiui pasiruošti suteiktas pereinamasis dvejų metų laikotarpis. Jie buvo informuoti ir raginami naudotis parama pieno šaldymo įrangos įsigijimui, kurią buvo galima gauti pagal įvairias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.

Nuo 2020 m. išskirtinai smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste, buvo kviečiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti paraiškas dėl paramos savo ūkiams stiprinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“.

Ši parama skirta pieno gamintojams, kurie laiko nuo 3 iki 9 pieninių veislių karvių, jiems skiriama 100 proc. išmoka, sudaranti iki 15 000 Eur. Investuojantiems būtent į pieno šaldymo įrangą buvo suteikiamas prioritetas, nes pieno kokybė ypatingai svarbi visai maisto tiekimo grandinei.

Per dvejus metus parama pasinaudojo apie 900 ūkininkų, dar apie 200 paraiškų pateikė šiemet – šis skaičius negalutinis.

Nors ES teisės aktuose numatyta, kad pamelžtas pienas turi būti nedelsiant atvėsintas iki ne aukštesnės kaip 8 laipsnių temperatūros, jei jis surenkamas kasdien, arba ne aukštesnės kaip 6 laipsnių temperatūros, jei surenkamas ne kasdien, Lietuvoje, kai pienas pristatomas per 2 valandas po melžimo, dėl pieno atšaldymo iki šiol dar taikoma išimtis.

Tačiau pagal pieno tyrimų duomenis, nemažos dalies pieno, kuris atvežamas į pieno perdirbimo įmones, bendras bakterijų skaičius viršija nustatytus reikalavimus, ir jo kokybę blogina būtent tai, kad pienas nėra atšaldomas iškart po melžimo. Todėl svarbu, kad šaldymo įranga pasirūpintų visi pieno gamintojai.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija