2022 m. balandžio 11 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

   1. Stubrių mokyklos statinių komplekso (u. k. 30707), Šilutės r. sav., Katyčių sen., Stubrių k., Stoniškių g. 3, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga ir publikacijomis nustatyti komplekso ir kompleksinių dalių – Stubrių mokyklos statinių komplekso mokyklos pastato (30708), Stubrių mokyklos statinių komplekso ūkinio pastato (30709),  Stubrių mokyklos statinių komplekso lauko tualeto (30710) ir Stubrių mokyklos statinių komplekso šulinio (30711) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pajūrio dvaro sodybos fragmentų (u. k. 634), Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Pajūrio mstl., apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2020-09-23 raštu Nr. (9.52E)2-2215 pavesta Kultūros paveldo cenrui parengti apskaitos dokumentaciją, vadovaujantis teisės aktais reikalinga apibrėžti apsaugos zoną.

Aktu siūloma: apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Dailininko Petro Kalpoko sodybos (u. k. 10826), Biržų r. sav., Papilio sen., Vanagynės k., apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais ir fotofiksacija patikslinti Dailininko Petro Kalpoko sodybos (10826) ir jo kompleksinių dalių: Namo (u. k. 22842), Klėties (22843) ir Tvarto (22844) vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos bei vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vinco Grybo sodybos–memorialinio muziejaus statinių komplekso (u. k. 10497), Jurbarko r. sav., Jurbarko m. sen., Jurbarko m., Vydūno g. 31A, 31C, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais, istoriniais tyrimais, ikonografine medžiaga, fotofiksacija nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 17242), Utenos r. sav., Utenos sen., Utenos m., Vytauto a., 3, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: registruotas Kultūros vertybių registre.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine ir ikonografine medžiaga, publikacijomis nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 

  1. Medinio vamzdžio aptikto archeologinių tyrimų metu, Telšių r. sav., Telšių m.,  Kęstučio g., vertinimo ir jų nustatymo Telšių senamiesčio (u. k. 17113) bei Telšių senojo miesto vietos (u. k. 16426) vertingąja savybe klausimas.

Papildoma informacija: Klausimas inicijuotas MB „Praeities tyrimų instituto”.Gautas prašymas įvertinti vykdant archeologinius tyrimus, Telšių m.,  Kęstučio g., aptiktą medinio vamzdžio fragmentą, preliminariai datuojamą XIX – XX a. I. p.

 

  1. Medinių bei akmeninių struktūrų (grindinių fragmentų, akmenų pamato, medinio pastato liekanų) aptiktų archeologinių tyrimų metu, Telšių r. sav., Telšių m.,  Naujoji g. 22, vertinimo ir jų nustatymo Telšių senamiesčio (u. k. 17113) bei Telšių senojo miesto vietos (u. k. 16426) vertingąja savybe klausimas.

Papildoma informacija: Klausimas inicijuotas MB „Praeities tyrimų instituto”. Gautas prašymas įvertinti vykdant archeologinius tyrimus, Telšių m.,  Naujoji g. 2, aptiktas medines bei akmenines struktūras, preliminariai datuojamas XX a. vid.–pab.

 

Jurgita Viršilienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 2325105, jurgita.virsiliene@kpd.lt