Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrimo komisija apsvarstė 23 asmenų (šeimų) prašymus, kuriuos pateikė Šilalės rajone apsigyvenę  žmonės iš Ukrainos, susidarius sunkiai materialinei padėčiai. 2022-04-06 paskirta ukrainiečiams  tikslinių pašalpų suma sudaro 5020 eurų.

Kviečiame Ukrainos žmones, kurie faktiškai apsigyveno Šilalės  rajono savivaldybės teritorijoje  pateikti prašymus Šilalės  rajono savivaldybėje (J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I a., 108 kab.) arba seniūnijoje dėl tikslinių pašalpų skyrimo, susiklosčius sudėtingoms situacijoms.

Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė

 

Інформація для народу України

Комісія соціальної допомоги адміністрації Шилальського району розглянула заяви 23 осіб (сімей), поданих громадянами Шилальського району з України, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Розмір цільової допомоги, призначеної українцям, становить 5020 євро.

Запрошуємо жителів України, які фактично оселилися на території Шилальського району, подавати заяви до Шилальського району (вул. Й. Басанавичяуса, 2-1, Шилале, 1 поверх, к. 108) або до старости для надання адресних пільг. у складних ситуаціях.

Реймунда Кібелієне, начальник відділу майна та соціального забезпечення