Eil. Nr. Seniūnija Tvarkytinos vietos Akcijos dalyviai Bendras dalyvių skaičius
1 2 3 4 5
1. Bijotų seniūnija Bijotų k. šiukšlių rinkimas iš pakelių Bijotų bendruomenės nariai, Bijotų seniūnaitijos gyventojai apie 20
Košių I k. žaidimo aikštelės tvarkymas, šiukšlių rinkimas Košių seniūnaitijos gyventojai apie 8
Girdiškės k. centras. Šiukšlių rinkimas Girdiškės bendruomenės nariai, seniūnaitijos gyventojai apie 10
2. Pajūrio seniūnija Pajūrio miestelis, Jūros upės pakrantės tvarkymas Pajūrio miestelio bendruomenė Iki 10
Jomantų gyvenvietėje esančių viešųjų erdvių tvarkymas Jomantų kaimo bendruomenė Iki 10
Visdžiaugų gyvenvietėje esančių viešųjų erdvių tvarkymas Visdžiaugų

kaimo bendruomenė

Iki 10
Žvingių miestelyje esančių viešųjų erdvių tvarkymas Žvingių kaimo bendruomenė Iki 10
3. Žadeikių seniūnija Žadeikių parkas Žadeikių seniūnaitijos gyventojai, „Trečiojo amžiaus universiteto“ Žadeikių grupės nariai 10
  Teritorija apie Žadeikių tvenkinį Asociacija
„Žadeikių sūkurys“
5
Teritorija prie paminklinio akmens Seniūnijos darbuotojai 3
Alkupio kaimo kapinės Alkupio kaimo gyventojai 5
Ievoniškių kaimo kapinės Palokysčio seniūnaitijos gyventojai 10
Prapymo kaimo kapinės Prapymo seniūnaitijos gyventojai 10
Padvarininkų kaimo kapinės Padvarininkų seniūnaitijos gyventojai 10
4. Upynos seniūnija Upynos mstl. Upynos mstl. gyventojai 15
Vytogalos k. Vytogalos k. gyventojai 5
Naujojo Obelyno k. Naujojo Obelyno k. gyventojai 10
Varsėdžių k. Varsėdžių k. gyventojai 10
5. Bilionių seniūnija Aukštagirės kalno papėdė ir teritorija prie Aukštagirės apžvalgos bokšto, Bilionių kaimo Viksvės gatvės pakelės Bilionių seniūnijos seniūnas ir seniūnijos darbuotojai 2
Bilionių piliakalnio teritorija, Bilionių kaimo Piliakalnio, Vampialaukio, Švedkalnio, Šventupuko gatvių pakelės Bilionių kaimo bendruomenės pirmininkas ir bendruomenės nariai 8
Gulbių kapinynas, gulbių kaimo pakelės Gulbių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai 7
Baravykų, Plunksnių, Stonių senkapiai ir pakelės tų kaimų teritorijose Plunksių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai 5
Bilionių senkapis, Bilionių kaimo Sartalės, Aukštagirės gatvių pakelės Bilionių seniūnaitijos seniūnaitis ir seniūnaitijos gyventojai 8
6. Šilalės miesto seniūnija Šilalės miesto pušynas Šilalės „Bočiai“ 10
Lokystos pakrantė už bazių, teritorija šalia Žydų kapinių

 

Savivaldybės darbuotojai 10–15
7. Kvėdarnos seniūnija Aplinka prie kryžiaus  Paragaudžio kaime, šalia Jūros upės Seniūnijos darbuotojai 8
  Aplinka prie bendruomenės pastato Grimzdų k. Kaimų bendruomenė     ,,Saulietekis“ 15
Aplinka prie bendruomenės pastato Pajūralio k. Pajūralio bendruomenės centras 15
Teritorija prie senelių globos namų Kvėdarnos mstl., Piliakalnio g. Kvėdarnos parapijos senelių globos namai 15
8. Traksėdžio seniūnija Drobūkštalių kapinaitės Seniūnijos darbuotojai 5
Nevočių gyvenvietės tvarkymas Nevočių bendruomenė 15
Drobūkščių kapinaitės Drobūkščių bendruomenė 10
9. Palentinio seniūnija Rekreacinės zonos tvarkymas Seniūnijos gyventojai 5-10
10. Laukuvos seniūnija

 

 

Šiauduvos  gyvenvietė Šiauduvos kaimo bendruomenė, Šiauduvos seniūnaitija 20
Požerės gyvenvietė, pakelės link Paršežerio ir Medvėgalio Požerės kaimo bendruomenė, Požerės seniūnaitija 15
Juodainių gyvenvietė prie bendruomenės pastato Juodainių kaimo bendruomenė, Juodainių seniūnaitija 25
Kelpšaičių parkas Laukuvos miestelio bendruomenė 20
Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos teritorija Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai 50
VšĮ Laukuvos ambulatorijos teritorija VšĮ Laukuvos ambulatorijos darbuotojai 5
Treigių piliakalnis Laukuvos seniūnijos darbuotojai 13
Treigių kapinaitės Treigių seniūnaitijos gyventojai 10
Laukuvos miestelis Laukuvos miestelio gyventojai 15
Laukuvos seniūnijos klubas „Laukuviečiai“ Universalaus daugiafunkcio centro teritorija 6
11. Kaltinėnų seniūnija Aplinkos tvarkymo darbai prie Gineikių kaimo bendruomenės pastato Gineikių kaimo bendruomenė 20
Aplinkos tvarkymo darbai prie Iždonų bendruomenės pastato ir aplinkos tvarkymas prie Iždonų tvenkinio Iždonų kaimo bendruomenė 15
Aplinkos tvarkymo darbai prie Kaltinėnų kultūros namų tvenkinio Kaltinėnų miestelio bendruomenė 20
12. Didkiemio seniūnija Jūros  upės pakrantės, kapinaitės Seniūnijos darbuotojai, seniūnaičiai, Didkiemio kaimo bendruomenės nariai 10-15