Pranešame, kad Valstybinė kalbos inspekcija Ukrainos karo pabėgėliams reikalavimo mokėti lietuvių kalbą netaikys.

Kalbos inspekcija nereikalaus laikytis Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo nuostatų Ukrainos karo pabėgėliams.

Tai reiškia, kad Ukrainos karo pabėgėliai galės be ribojimų dirbti ten, kur būtina mokėti lietuvių kalbą. Sprendimas paliekamas darbdavių nuožiūrai, ypač srityse, kuriose lietuvių kalbos mokėjimas susijęs su žmonių sveikata ir saugumu.

Valstybinės kalbos mokėjimo tvarka galioja, bet Kalbos inspekcija atsižvelgs į ypatingą padėtį ir, priimdama sprendimus, vadovausis solidarumo ir protingumo principais.

Inspekcija tikisi, kad į darbą priimti ukrainiečiai stengsis kuo greičiau integruotis Lietuvoje kultūriniu ir kalbiniu aspektu, o darbdaviai tai skatins ir palaikys visais įmanomais būdais.

Apie šį sprendimą jau informuota Lietuvos prekybos įmonių asociacija.

Valstybinės kalbos inspekcijos informacija