Prasidėjus karui Ukrainoje sekmadienį, vasario 27 d., Lietuvos vyskupai visus drauge kvietė burtis maldai už taiką savo bažnyčiose, religinėse bendruomenėse, maldos grupėse ir šeimose: „Melskime, kad liautųsi pražūtingas kraujo liejimasis Ukrainoje ir Ukrainos žmonės vėl galėtų netrukdomi gyventi taikoje“. Taip pat kartu su Lietuvos Caritu inicijavo aukų Ukrainai rinkimą.

Padėka už maldą ir paramą

Paskutinį vasario sekmadienį žmonių dosnumas buvo beribis, visose Lietuvos bažnyčiose per vienos dienos Šv. Mišias karo baisumus kenčiantiesiems Ukrainoje paaukota suma siekia net 388 701 Eur! Bažnyčiose visos žmonių suaukotos lėšos pervestos į specialią Lietuvos Carito sąskaitą, iš kurios pinigai keliauja tiesiai į Ukrainos Caritą.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininkas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie taip greitai ir nuoširdžiai atsiliepė į Lietuvos katalikų bažnyčios organizuotą paramos rinkimo akciją Ukrainoje likusiems žmonėms: „Dėkojame už Jūsų maldą, palaikymą ir finansinę paramą, kurių šiuo metu nepaprastai reikia mūsų broliams ir seserims Ukrainoje. Tik kartu ir vieningai surėmę pečius galime išsaugoti Laisvės ir Nepriklausomybės siekius ir padėti Europoje stiprinti taikos ir savitarpio pagalbos kultūrą. Jūs, kurie prisidėjote prie šios pagalbos, drauge stojote į kovą išsaugojant Ukrainos laisvės ir nepriklausomybės siekį. Gerasis Viešpats teatlygina jums šimteriopomis malonėmis“.

Ukrainos Carito patirtys karo metu

Ukrainos Caritas darbuojasi visuose šios šalies regionuose ir padeda karo ištiktiems žmonėms – teikia pagalbą bėgantiems į kaimynes šalis, rūpinasi likusiais karštose ir kasdien apšaudomose teritorijose bei evakuojamais gyventojais, dalina karštą maistą laikinos pastogės vietose, teikia kitas reikalingas priemones ir daiktus, padeda prižiūrint sergančiuosius, sužeistuosius. Paklausta, kaip esant tokiai sudėtingai situacijai išlaikyti viltį, Tetiana Stawnychy, Ukrainos Caritas prezidentė sakė: „Pasakysiu kas padeda Ukrainos žmonėms – savitarpio pagalba ir palaikymas iš viso pasaulio“.

Nuo šeimų iki organizacijų

Dar nuo 2014 metų, kai Ukrainoje vyko vasario revoliucija Kijeve, vadinama ir Maidano revoliucija, Lietuvos Caritas turėjo specialiai atidarytą sąskaitą, skirtą paramai Ukrainos Caritui. Kaip anuomet, taip ir dabar, prasidėjus karui 2022-ųjų vasario 24-ąją vėl pradėtos rinkti lėšos pagalbos teikimui Ukrainoje likusiems žmonėms. Prisidėti prie pagalbos ukrainiečiams panoro daugybė pavienių asmenų, šeimų, įmonių ir organizacijų. Per dvi karo savaites į Ukrainos Caritui skirtą banko sąskaitą bendrai jau paaukota virš pusės milijono eurų – 516 562 Eur!

Kur keliauja surinktos lėšos

 

Prasidėjus karui Ukrainoje Caritas organizacija aktyviai prisideda prie pagalbos teikimo į Lietuvą atvykusiems karo pabėgėliams. Savanorių gretas papildė net 2 000 naujų savanorių, iš kurių jau apie 200 šiuo metu kartu su darbuotojais teikia visokeriopą humanitarinę pagalbą. Panašu, kad artimiausiu metu pagalbos poreikiai didės, todėl ir savanorių įtraukimas aktyvės bei dar didesnė dalis pareiškusių norą savanoriauti galės tą padaryti.

„Didžiuojuosi visais Lietuvos žmonėmis, įmonėmis, organizacijomis, kurie aukoja savo lėšas ir laiką, kad padėti tiek Ukrainoje likusiems, tiek į mūsų šalį atvykusiems ukrainiečiams. Likusiems Ukrainoje pagalbos poreikis yra milžiniškas. Mūsų šalyje registruotų karo pabėgėlių iš Ukrainos jau turime virš 12 tūkst., kurie gali jaustis saugiai. Ukrainoje likę šimtai tūkstančių žmonių ne tik nesijaučia saugiai, bet ir stokoja įvairių prekių ir priemonių.  Šiuo metu su kolegomis iš Ukrainos Carito deriname klausimus kokia konkreti parama jiems reikalinga. Jeigu bus poreikis – iš suaukotų lėšų pirksime ir siųsime reikalingus daiktus ir priemones į Ukrainą, tačiau, tikėtina, didžiąją dalį suaukotų pinigų pervesime ir jie patys lėšas paskirs ten, kur šiuo metu labiausiai reikia. Taip pat, jeigu bus poreikis, ateityje kviesime ir vėl visuomenę prisidėti aukojant konkrečius daiktus ir priemones“, – kalbėjo Deimantė Bukeikaitė, Lietuvos Caritas generalinė sekretorė.

Vis dar galite prisidėti

Skirti paramą Ukrainoje likusiems žmonėms galima ir toliau aukojant į specialią Ukrainos Caritui skirtą banko sąskaitą:

LT02 7300 0101 3718 2270, gavėjas Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334.

Skirti paramą į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams galima per platformą aukok.lt ir aukojant trumpuoju numeriu 1485 – auka 5 Eur.

Mūsų rankos ir širdys – Ukrainai!

 

Lietuvos Caritas informacija

Kontaktinis asmuo

Aušra Malinauskienė,

Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatorė

Mob. +37067466049

El. p. komunikacija@caritas.lt