Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Atamis“ parengė projektinius pasiūlymus projektui „INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR STATYBOS, TERITORIJOJE RIBOJAMOJE D. POŠKOS IR MAIRONIO GATVIŲ ŠILALĖS MIESTE, PROJEKTAS“.

Plačiau su skelbimu galima susipažinti čia.

Tekstinė dalis

Brėžiniai