Į Šilalės rajono savivaldybę, prisimindamas Šilalės krašto žmones, kreipėsi buvęs Kaltinėnų parapijos kunigas klebonas, dabar Kaišiadorių vyskupijos Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas kanauninkas Petras Linkevičius. Jis perdavė nemažą pluoštelį 2022 metų katalikiškų kalendorių ir  paprašė, kad kaip galima  daugiau Šilalės rajono gyventojų juos galėtų turėti savo namuose. Planuojama kalendorius išdalinti po seniūnijas, bibliotekas ir kitas įstaigas, kad kiekvienas užsukęs ten galėtų pasiimti.

Klebono kanauninko P. Linkevičiaus Šilalės krašto žmonėms pristatinėti  nereikia. Per aštuoniolika metų, kuriuos jis tarnavo Kaltinėnų parapijiečiams, jo nuveiktų darbų sąrašas tikrai įspūdingas: pastatė bažnyčią, įrengė šarvojimo salę, jaunimo centrą, sveikatingumo ir reabilitacijos centrą, senelių ir senelių slaugos namus. Pasitelkęs rėmėjus ir žymius menininkus sukūrė Tremtinių Kalvariją. Daugumai Kaltinėnų miestelio žmonių  atvestas šaltinio vanduo į namus. Rengė nemokamus žymių atlikėjų koncertus bažnyčioje. Dar statydamas bažnyčią organizuodavo neįgalių vaikų vasaros stovyklas. Visus kleb. kan. P. Linkevičiaus gerus darbus Kaltinėnų parapijai sunku ir išvardinti. O kaltinėniškė Stanislava Višinskienė netgi savo knygą ,,Poema apie Kaltinėnus“ skyrė kleb. kan. P. Linkevičiui.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė