Pagal teisės aktus išmokų mokėjimo termino pabaiga – š. m. birželio 30 d., tačiau  NMA planuoja iki kovo pabaigos susietąją paramą už gyvulius išmokėti visiems pareiškėjams, atitinkantiems susietosios paramos reikalavimus.

Primename, kad susietoji parama už gyvulius mokama ūkininkams, nepertraukiamai išlaikiusiems gyvulius ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų ir įvykdžiusiems susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo taisyklių reikalavimus. Gyvuliai turėjo būti suženklinti ausų įsagais ir įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 31 d. Mėsiniai galvijai ir pieninių veislių buliai – ne jaunesni kaip 12 mėn. amžiaus.

2021 m. susietosios paramos už mėsinius ir pienininius gyvulius dydžiai:

  • už mėsinį galviją – 102,22 Eur už vnt.;
  • už mėsinę avį – 15,00 Eur už vnt.;
  • už pieninės veislės bulių – 109,10 Eur už vnt.;
  • už pieninę ožką – 27,85 Eur už vnt.

Apie planuojamą išmokėti bei išmokėtą paramos sumą galima sužinoti prisijungus prie NMA informacinio portalo.