Kviečiame  asmenis, užsiregistravusius Pabėgėlių iš Ukrainos registracijos centruose ir pageidaujančius gauti maisto korteles, registruotis su savo ILTU kodu  adresu www.maistobankas.lt/ukraina . Registruojami visi atvykusieji (suaugusieji ir vaikai).

Kortelei atsiimti reikalingas asmens dokumentas (pasas / gimimo liudijimas) ir Migracijos departamento išduotas dokumentas su ILTU kodu. Atsiimant maisto kortelę vaikų atsivesti nereikia: už nepilnamečius asmenis „Maisto banko“ korteles gali paimti jų tėvai. Už pilnametį asmenį paimti kortelės kitas asmuo negali.

Siekiant sureguliuoti eiles, užsiregistravusieji gaus pranešimą į telefoną, kokiu laiku ir kur atvykti.

Pirmiesiems užsiregistravusiems 15 asmenų  „Maisto banko“ kortelių dalinimas vyks Šilalės rajono socialinių paslaugų centre, adresas Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė, 2022-03-29 nuo 8.00 val.

Neužsiregistravę asmenys kortelės pasiimti negalės.

Turto ir socialinės paramos skyriaus informacija