2022 m. balandžio 4 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

  1. Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapo (45345), Upynos mstl., Upynos sen., Šilalės rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotus žemės sklypus.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-03-02 raštas Nr. (6.1.)2-100.

<…>.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.

Pagarbiai

Rasa Visockaitė

Vyriausioji specialistė

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Tel.nr. 861436962, el. p. rasa.visockaite@kpd.lt

www.kpd.lt

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/gL6MWdrgnzCZQYa