Informuojame apie galimybę 2022 metais pasinaudoti ūkininkams taikoma galios dedamosios lengvata ar galimybe atsiskaityti buitiniams vartotojams taikomais tarifų planais:

  • jei Jūsų žemės valdos ekonominis dydis (EDV) yra daugiau nei 0 ir lygus arba mažesnis nei 14, ir visų gautų pajamų iš žemės ūkio veiklos dalis procentais sudaro daugiau kaip 50 proc., turite galimybę 2022 m. atsiskaityti pagal I grupės (buitiniams) vartotojams taikomas persiuntimo paslaugos kainas ir tarifų planus;
  • jeigu Jūsų EDV daugiau nei 14 ir visų gautų pajamų iš žemės ūkio veiklos dalis procentais sudaro daugiau kaip 50 proc., už galios ir patikimumo kategorijos dedamąsias 2022 m. turite galimybę mokėti tik rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti:

  1. Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas (suma ir žemės ūkio veiklos pajamų dalis procentais) už 2021 metus, kurios forma patvirtinta galiojančios redakcijos LR žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-452 (pažymos formavimo data 2022 m.).
  2. Pažyma, kuria patvirtinama, kad Jūsų Ūkininko ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre (teikia tik Ūkininkų ūkiai).
  3. Pažyma, kuria patvirtinama, kad Jūsų žemės ūkio valda yra įregistruota LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Šioje pažymoje taip pat turi būti nurodyti žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vienetai, apskaičiuoti už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Dokumentus prašome pateikti iki 2022 m. kovo 31 d. Jums patogiu būdu (jei turite keletą elektros sutarčių, nurodykite visus Jūsų sutartyse esančius Kliento kodus):

  • ESO savitarnos svetainėje, skiltyje „Klauskite“ pasirinkę temą „Ūkininkams taikomos kainos“;
  • interneto svetainėje www.eso.lt, skiltyje „Susisiekite internetu“ bendro pobūdžio klausimuose pasirinkę temą „Ūkininkams taikomos kainos“;
  • paštu, nurodant adresą: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Laisvės pr. 10, Vilnius 04215.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras esame pasirašę sutartį, kurios pagrindu galime gauti 2 ir 3 punktuose nurodytas pažymas. Jeigu sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi su tikslu gauti minėtas pažymas, turite teisę pateikti tik pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas (1 punktas) (suma ir žemės ūkio veiklos pajamų dalis procentais) už 2021 metus. Tokiu atveju, laikysime, jog davėte Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 atitinkantį sutikimą gauti 2 ir 3 punktuose nurodytas pažymas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Papildomai informuojame kad šio sutikimo pagrindu duomenys bus tvarkomi išskirtinai tik su tikslu gauti aukščiau nurodytas pažymas. Jeigu nesutinkate, prašome pateikti visas 1–3 punktuose nurodytas pažymas.

Jeigu dokumentų nepateiksite iki 2022 m. kovo 31 d., nuo š. m. balandžio 1 d. Jūsų objektams bus taikomi anksčiau taikyti tarifų planai bei nuo š. m. sausio 1 d. galiojančiomis kainomis perskaičiuota mokėtina suma per 2022 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius suvartotą elektros energiją. Jei dokumentus pateiksite vėliau nei iki kovo 31 d., viena iš aukščiau minėtų galimybių Jūs galėsite pasinaudoti nuo kito mėnesio.

                                                                                       Energijos  skirstymo operatoriaus informacija