Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas privalomas vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) sprendimu gali būti teikiamas ir 5 metų vaikams. Nuo šių metų pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką  penkiamečiams priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Priešmokyklinio ugdymo grupes pradėjusiems lankyti 6 metų vaikams ši tvarka netaikoma.

           Siekiant išvengti skubos, prašytume tėvus atsakingai įsivertinti vaiko poreikius ir teikti prašymus ugdymo įstaigoms nelaukiant vasaros, nes Šilalės rajono savivaldybės mokyklose prašymų priėmimas jau prasidėjo. Konsultacijas dėl vaiko ugdymo teikia Šilalės švietimo pagalbos tarnyba (Nepriklausomybės g. 1, Šilalė).

Šilalės rajono savivaldybės administracija