Vasario 16-osios iškilmingas minėjimas vyko Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje ir prasidėjo šventomis Mišiomis. Jame dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, mero pavaduotoja Lineta Dargienė, administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, direktoriaus pavaduotojas Virginijus Kvederys.

Meras A. Meiženis į minėjimo dalyvius kreipėsi šiais žodžiais ,, Mielieji, šį pakilų ir iškilmingą  vakarą noriu nuoširdžiai Jus visus pasveikinti su mūsų Valstybės atkūrimo diena.

Akivaizdu, kad didžiausias mūsų tautos turtas yra jos laisvė. O Vasario 16-oji tai diena, kai mūsų protėviai prieš 104 metus tvirtai apsisprendė atkurti savo Nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Didžiuokimės tais, kurie klojo mūsų valstybės pamatus. Džiaukimės iškovota mūsų tautos laisve, branginkime ir tvirtinkime ją savo kasdieniais darbais!

Ačiū už rodomą didelę pagarbą šiai šventei. Būkime stiprūs, vieningi ir didūs savo gerais darbais, savo meile vienas kitam ir savo Tėvynei.

Linkiu Jums geros sveikatos, taikaus ir prasmingo gyvenimo.“

Po minėjimo savo nuostabiais balsais susirinkusius džiugino dainininkai Liudas Mikalauskas ir Vaida Genytė. Jiems fortepijonu  akompanavo Beata Vingraitė. Renginį vedė Šilalės rajono kultūros centro vyriausiasis režisierius Vytautas Jankauskas.

Tą atmintiną 1918 metų vasario 16 d. dvidešimties Lietuvos tarybos narių pasirašytas Lietuvos Respublikos atkūrimo aktas – dovana mūsų ir ateinančioms kartoms gyventi laisvame, nepriklausomame nuo kitų valstybių krašte.

Turime visi, kiekviena šeima, bendruomenė oriai ir pakiliai švęsti šią šventę. Reikia džiaugtis, kad tvirtiname savo valstybę prasmingais, tikslingais darbais, nes ši diena reikšminga kiekvienam šalies gyventojui, gerbiančiam savo šalį ir jos istoriją.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė