2022 m. vasario 4 d., nuotolinio susitikimo metu, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Tauragės aps. VPK) pristatė tarnybinės veiklos rezultatus už 2021 metus.

Pristatymo metu buvo apžvelgta nusikalstamumo situacija, prevencinė veikla, kalbėta apie šešėlinę ekonomiką, saugų eismą, pristatyti sėkmingų rezultatų pasiekę ikiteisminiai tyrimai.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Aušrinė Norkienė ir Romualdas Vaitkus, Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Virginija Eičienė, Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausioji prokurorė Dalia Pocienė, Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Gražvydas Žebelys, Tauragės apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja Lina Nainienė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės vado pavaduotojas Donatas Lengvinas, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Arūnas Paulauskas, savivaldybių tarybų nariai, įvairių įstaigų atstovai, socialiniai partneriai, bendruomenių nariai, policijos pareigūnai.

Pristatydamas Tauragės aps. VPK 2021 m. veiklos rezultatus viršininko pavaduotojas Vygandas Mylimas kalbėjo, kad vienas svarbiausių gyventojų nesaugumo veiksnių – daromos nusikalstamos veikos.

Tauragės aps. VPK aptarnaujamojoje teritorijoje 2021 m. užregistruotos 1362 nusikalstamos veikos arba 12,6 proc. mažiau nei 2020 m. (2020 m. – 1559). Policijos pareigūnai 2021 m. ištyrė 1031 nusikalstamą veiką, t. y. 75,7 proc. (2020 m. – 72,6 proc.) nuo visų policijos įstaigoje užregistruotų nusikalstamų veikų.

Smurto artimoje aplinkoje problema ir toliau išlieka aktuali. Tauragės aps. VPK duomenimis 2021 m. policijos įstaigoje buvo užregistruotos 365 nusikalstamos veikos susijusios su smurtu artimoje aplinkoje, 2020 m. – 408. Policijos pareigūnai 2021 m. ištyrė 327 tokias nusikalstamas veikas, t. y. 89,6 proc. (2020 m. – 87,7 proc.).

Kitas svarbus gyventojų nesaugumo veiksnys – eismo įvykiai, kuriuose nukenčia žmonės. 2021 m. užregistruoti 138 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo (žuvo ar buvo sužeisti) žmonės, 2020 m – 107.  2021 m. sužeisti 154 žmonės, t. y. daugiau nei 2020 m. (2020 m- 130). 2021 m. eismo įvykiuose žuvo 8 žmonės, 2020 m. -7.

Siekiant kovoti su įvairiais teisės pažeidimais ir nusikalstamomis veikomis, pareigūnai taip pat vykdė įvairaus pobūdžio prevencines veiklas. Suorganizuoti susitikimai su seniūnijomis, bendruomenėmis, bendrijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių metu buvo kalbama apie smurtą artimoje aplinkoje, vagystes. Suorganizuotos ir įgyvendintos 5 prevencinės programos, kurios finansuojamos savivaldybių.

Apibendrindamas 2021 m. pareigūnų nuveiktus darbus Tauragės apsk. VPK viršininko pavaduotojas Vygandas Mylimas džiaugėsi augančiu visuomenės pasitikėjimu policija bei gerėjančiomis policijos pareigūnų darbo sąlygomis.

Akcentavo, kad 2022 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas vagysčių tyrimui efektyvinti, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolei, šešėlinės ekonomikos mažinimui, saugaus eismo užtikrinimui, naujų policijos pareigūnų pritraukimui bei greitesniam reagavimui į gautus pranešimus apie įvykius.

Susitikimo metu dalyvavę svečiai dėkojo pareigūnams už nuveiktus darbus, pasiektus  rezultatus bei linkėjo gerų darbų ir sėkmės tolimesnėje tarnybinėje veikloje.

 

 

Komunikacijos poskyrio vyresnioji specialistė

 

 

Lina Banienė