Vasario 23 d. Šilalės rajono savivaldybėje prasidėjo  projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ pirmoji mokymų diena. Šio projekto tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinimą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę. Mokymus ir diskusiją vedė Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro ir Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Šiaulių poskyrio atstovai.

Mokymų metu aptarti svarbiausi lyčių lygybės ir smurto aplinkoje aspektai, kalbėta apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų apsaugos klausimus, problemas ir iššūkius. Taip pat diskutuota apie apsaugos priemonių pasirinkimą atsižvelgiant į patiriamo smurto rūšį, šiuo metu  taikomų apsaugos ir pagalbos priemonių trūkumus, dalyvauta įvairiose praktinėse užduotyse.

Šių mokymų ir diskusijos uždavinys – tobulinti kompleksinės pagalbos teikimo smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims mechanizmą, pagrįstą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų bei visuomenės bendradarbiavimu. Mokymų metu formuotas vieningas savivaldos institucijose ir NVO dirbančių specialistų suvokimas apie smurto artimoje aplinkoje dinamiką bei požiūris į smurtą artimoje aplinkoje sąlygojančius veiksnius, apraiškas, pasekmes. Mokymų metu buvo ugdomi  skirtingose institucijose dirbančių specialistų gebėjimai teikti smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims jų poreikius atitinkančią apsaugą ir pagalbą, tobulinama pagalbos, paslaugų bei apsaugos teikimo smurtą patyrusiems asmenims ir jų šeimos nariams sistema bei gerinama paslaugų/pagalbos kokybė ir prieinamumas.

Mokymuose kviesti dalyvauti Šilalės rajono savivaldybės specialistai, teikiantys kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, vykdantys smurto artimoje aplinkoje prevenciją, dirbantys apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje, policijos, probacijos,  švietimo įstaigų, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų, Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus,  Koordinacinio centro ,,Gilė“, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro ir seniūnijų   atstovai.

Antroji mokymų diena numatyta šių metų kovo 9 dieną.

 

 

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė