Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-29 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ nustojo galioti Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas.

Naujai besikreipiančių pareiškėjų prašymai dėl būsto pritaikymo bus priimami pagal Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašą išdėstytą nauja redakcija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-37 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija

Taip pat informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. dėl Techninės pagalbos priemonių (sensorikos) prašymus reikia teikti Techninės pagalbos priemonių centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TPNC).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“, nuo 2022 m. vasario 1 d. įsigaliojo Asmenų aprūpinimo komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas

 

 

Turto ir socialinės paramos skyrius