2022 m. vasario 22 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Blinstrubiškių dvaro rūmų rūsiui (u. k. 517), esančiam Raseinių rajono sav., Paliepių sen., Blinstrubiškių k.,

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Blinstrubiškių dvaro rūmų rūsiui (u. k. 517), esančiam  Raseinių rajono sav., Paliepių sen., Blinstrubiškių k., nes jis nebeatitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo reikalavimų, keliamų kultūros paveldo objektui.

Objektas įtrauktas į Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) patvirtintą Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  1. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Algirdo g. 48C, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 33653) – registrinis.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ kreipimasis dėl architektūrinių struktūrų įvertinimo, pateikta architektūrinių ir archeologinių tyrimų medžiaga.

  1. Klausimas dėl architektūrinių struktūrų, aptiktų archeologinių tyrimų metu Klaipėdoje, Liepų g. 11, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 22012), vertingosiomis savybėmis.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 22012) – valstybės saugomas.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas VšĮ „Architektūros tyrimų centras“ kreipimasis dėl architektūrinių struktūrų įvertinimo, pateikta architektūrinių ir archeologinių tyrimų medžiaga.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sandėlių komplekso (u. k. 822), Kauno miesto sav., Kauno m., Muziejaus g. / Kauno miesto sav., Santakos g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 822, u. k. 25980, u. k. 25981) – valstybės saugomas.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Sandėlių komplekso (u. k. 822) duomenis Kultūros vertybių registre, papildant kompleksinės dalies Sandėlių komplekso (u. k. 822) Antro sandėlio (u. k. 25981) vertingąsias savybes pagal archeologinių tyrimų metu atrastomis konstrukcijomis – XVI a. pastato pamato ir rūsio sienomis.

Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-10-01 įsakymo Nr. Į-256 redakcija) patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Senelių globos namams, Šilalės rajono sav., Kvėdarnos mstl., Piliakalnio g. 4, suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas kultūros paveldo vietovės, į kurią patenka pastatas (u. k. 17094) – registrinis.

Klausimo svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro medžiaga, pagal kurią Senelių globos namai, esantys Kvėdarnos mstl., Piliakalnio g. 4, patenka į Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte pastatas yra pažymėtas, kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas. Kultūros paveldo centro siūlymas pastatą – Senelių globos namus priskirti urbanistinės struktūros statinių kategorijai, nes jis formuoja Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) užstatymo struktūrą. Pastatas, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo aprašu, atitinka tik amžiaus cenzo kriterijų, keliamą kultūros paveldo objektui. Neatitinka autentiškumo požymių patikros, reikšmingumo ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų, todėl apsaugos šiam pastatui suteikti nesiūloma. Pastatas priklauso Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai.

Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Parapijos namams, Šilalės rajono sav., Kvėdarnos mstl., Piliakalnio g. 4, suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas kultūros paveldo vietovės, į kurią patenka pastatas (u. k. 17094) – registrinis.

Klausimo svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro medžiaga, pagal kurią Parapijos namai, esantys Kvėdarnos mstl., Piliakalnio g. 4, patenka į Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte pastatas yra pažymėtas, kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas. Kultūros paveldo centro siūlymas pastatą– Parapijos namus priskirti urbanistinės struktūros statinių kategorijai, nes jis formuoja Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) užstatymo struktūrą. Pastatas, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo aprašu, atitinka tik amžiaus cenzo kriterijų, keliamą kultūros paveldo objektui. Neatitinka autentiškumo požymių patikros, reikšmingumo ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų, todėl apsaugos šiam pastatui suteikti nesiūloma. Pastatas priklauso Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai.

Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Namui, Šilalės rajono sav., Kvėdarnos mstl., Taikos g. 20, suteikimo.

Papildoma informacija:

Statusas kultūros paveldo vietovės, į kurią patenka pastatas (u. k. 17094) – registrinis.

Klausimo svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro medžiaga, pagal kurią Namas, esantis Šilalės rajono sav., Kvėdarnos mstl., Taikos g. 20, patenka į Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte pastatas yra pažymėtas, kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas. Kultūros paveldo centro siūlymas namą priskirti urbanistinės struktūros statinių kategorijai, nes jis formuoja Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) užstatymo struktūrą. Pastatas, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo aprašu, atitinka tik amžiaus cenzo kriterijų, keliamą kultūros paveldo objektui. Neatitinka autentiškumo požymių patikros, reikšmingumo ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų, todėl apsaugos šiam pastatui suteikti nesiūloma.

Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

  1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Klebonijai, Šilalės rajono sav., Kvėdarnos mstl., Piliakalnio g. 3,

Papildoma informacija:

Statusas kultūros paveldo vietovės, į kurią patenka pastatas (u. k. 17094) – registrinis.

Klausimo svarstymo pagrindas – gauta Kultūros paveldo centro medžiaga, pagal kurią Klebonija, esanti Kvėdarnos mstl., Piliakalnio g. 3, patenka į Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės akte pastatas yra pažymėtas, kaip teritorijoje esantis, vertingųjų savybių požymių turintis objektas. Kultūros paveldo centro siūlymas pastatą priskirti urbanistinės struktūros statinių kategorijai, nes jis formuoja Kvėdarnos miestelio istorinės dalies (u. k. 17094) užstatymo struktūrą. Pastatas, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo aprašu, atitinka tik amžiaus cenzo kriterijų, keliamą kultūros paveldo objektui. Neatitinka autentiškumo požymių patikros, reikšmingumo ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų, todėl apsaugos šiam pastatui suteikti nesiūloma. Pastatas priklauso Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijai.

Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 patvirtintą Kultūros paveldo centro 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus informacija