Šiuo atviru konkursu siekiama pagerbti asmenis, labiausiai prisidėjusius prie Europos vertybių sklaidos ir ES keliamų tikslų įgyvendinimo Lietuvoje. Projekto partneriai – LR užsienio reikalų ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Dalyvavimas konkurse yra atviras visiems – iki š. m. vasario 25 d. visuomenė kviečiama siūlyti savo kandidatus. Remiantis Konkurso nuostatais, galima nominuoti visus fizinius asmenis, kurie savo veikla:

  • parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes – pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus – ir tokiu būdu skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje;
  • prisidėjoprie didesnio ES valstybių narių piliečių tarpusavio supratimo ir glaudesnės integracijos, gilesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje skatinimo;
  • parodė iniciatyvą ir išskirtines pastangasskleidžiant vieningos Europos idėjas;
  • įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, skatinančias žaliąją transformaciją, skaitmenizacijosplėtrą bei atsparumo grėsmėms didinimą ar kitokiais būdais prisidėjo prie ES keliamų tikslų įgyvendinimo.

Daugiau informacijos: http://eml.lt/projektai/

 

“European Movement Lithuania” atstovė
Viltė Novikovaitė