Kviečiame nominuoti asmenis Metų Europiečio (-tės) 2022 ir Metų jaunojo Europiečio (-tės) apdovanojimams gauti.

Apie konkursą

Siekiant pagerbti labiausiai prie Europos Sąjungos (ES) vertybių sklaidos Lietuvoje, glaudesnio ES bendradarbiavimo ar ES keliamų tikslų įgyvendinimo 2021 metais prisidėjusius asmenis, asociacija „Europiečių judėjimas” (European Movement Lithuania – EML), kartu su LR užsienio reikalų ministerija ir Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, antrus metus iš eilės Lietuvoje organizuoja Metų Europiečio (-ės) 2022 rinkimus.

Atsižvelgiant į tai, jog 2022-eji metai yra paskelbti Europos jaunimo metais, įsteigiama papildoma konkurso kategorija – Metų jaunojo Europiečio (-tės) rinkimai.

Pagrindiniai projekto partneriai: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) . Informacinis partneris – LRT. Kiti partneriai: AB „Lietuvos geležinkeliai”.

Kas gali būti nominuojamas?

Nominuojami gali būti visi fiziniai asmenys, kurie savo veikla:

  1. Parodė ypatingą atsidavimą skleidžiant ES vertybes – pagarbą žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principus – ir tokiu būdu skatino teigiamus pokyčius Lietuvoje arba savo bendruomenėje;
  2. Prisidėjo prie didesnio ES valstybių narių piliečių tarpusavio supratimo ir glaudesnės integracijos, gilesnio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje skatinimo;
  3. Parodė iniciatyvą ir išskirtines pastangas skleidžiant vieningos Europos idėjas;
  4. Įgyvendino veiklas ar iniciatyvas, skatinančias žaliąją transformaciją, skaitmenizacijos plėtrą bei atsparumo grėsmėms didinimą, ar kitokiais būdais prisidėjo prie ES keliamų tikslų įgyvendinimo.

Asmenys negali būti nominuojami už veiklą, kuri buvo atlikta vykdant politines funkcijas ar rinkėjų suteiktus įgaliojimus. Veikla (ar jos dalis), už kurią asmuo yra nominuojamas, turi būti vykdyta ar vykdoma Lietuvos teritorijoje arba glaudžiai susijusi su teigiamų pokyčių Lietuvoje skatinimu. Apdovanojimas skiriamas už veiklą, vykdytą 2021 metais, nepaisant to, kada ji buvo pradėta.

Asmenys nuo 16 iki 29 metų gali būti atskirai nominuojami Metų jaunojo Europiečio (-ės) kategorijoje.

Kaip nominuoti?

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali nominuoti Metų Europietį (-ę) užpildydamas šią anketą. Metų jaunąjį Europietį kviečiame nominuoti užpildant šią formą.

Prieš nominuojant maloniai prašome susipažinti su Konkurso nuostatais.

Komisija, vertindama kandidatus, remsis šiais kriterijais:

  1. Veiklos išskirtinumas ir/arba inovatyvumas,
  2. Veiklos svarba – vykdyta/vykdoma veikla skirta svarbiai problemai spręsti arba poreikiui tenkinti,
  3. Ilgalaikis veiklos teigiamas poveikis,
  4. Įgyvendintų teigiamų pokyčių mastas.

Prašome atsižvelgti į tai, jog Komisija atrinkdama pretendentus Metų Europiečio (-ės) 2022 apdovanojimui gauti remsis argumentais ir informacija, kurią anketoje pateikia nominuojantis asmuo, todėl veiklą, už kurią asmuo nominuojamas prašome aprašyti tiksliai, aiškiai ir išsamiai, patikrinti informacijos teisingumą. Organizatoriai neatsako, jei su nominuotu asmeniu nurodytais kontaktais neįmanoma susisiekti.

Kaip bus vykdoma atranka?

Metų Europiečio rinkimai vyks dviem etapais: pirmajame etape (š.m. vasario 7 d. – vasario 25 d. visuomenė bus kviečiama nominuoti kandidatus, iš kurių Konkurso atrankos komisija atrinks 5 pretendentus Metų Europiečio (-ės) 2021 apdovanojimui gauti.

Konkurso atrankos komisija bus sudaryta iš Europiečių judėjimo, Užsienio reikalų ministerijos, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, LiJOT, AB „Lietuvos geležinkeliai”, LRT atstovų ir nepriklausomų ekspertų.

Iš šių penkių pretendentų laimėtoją viešu balsavimu išrinks visuomenė š.m. balandžio mėn. LRT.lt portale. Laimėtojai bus iškilmingai apdovanoti simbolinės vertės prizais š.m. gegužės mėnesį vykstančių Europos dienos renginių metu (apdovanojimų formatas priklausys nuo epidemiologinės situacijos).