Informuojame, kad VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje 2022 metais planuoja vykdyti Kelio Nr. 4104 Šilalė–Didkiemis ruožo nuo 6,936 kilometro iki 14,540 kilometro kapitalinio remonto projektą. Projektuojamo kelio ruožas prasideda  pravažiavus Žiuržmočio upelį ir tęsiasi 7,51 kilometro pietų kryptimi. Projektuojamas kelio ruožas užsibaigia prisijungimu prie esamos asfalto dangos Didkiemio gyvenvietėje.

Anksčiau nurodytame projekte numatyta, kad bus kertami kelio juostoje augantys medžiai ir krūmai. Vykdant projektą numatyta iš augimo vietos pašalinti 34 vienetus medžių (beržų, ąžuolų, gluosnių, uosių, klevų ir tuopų). Pažymime, kad projekte dalis kertamų medžių nurodyti kaip spygliuočiai. Tačiau nuvykus į vietą natūroje nustatyta, kad nurodyti medžiai yra lapuočiai.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija siekia, kad būtų išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs medžiai. Kai kurie medžiai, augantys kelio juostoje, nėra priskirti prie saugotinų želdinių, pavyzdžiui tuopa ir uosialapis klevas. Taip pat yra ir nudžiūvusių medžių (gluosnis, klevas). Projekto įgyvendinimo metu numatyta nupjauti istoriškai ir kultūrai svarbių kraštovaizdžio elementų – ąžuolų, 4 vienetai, kamienų skersmenys po 50 centimetrų (Pk 118+57; 118+61; 118+67; 116+65). Ąžuolai auga prie paminklo, kuris atidengtas 2005 metų spalio 23 dieną. Paminklas pastatytas 1947 metų balandžio 7 dienos MGB (TSRS valstybės saugumo ministerija) skyriaus stribų surengtos pasalos metu žuvusioms aukoms atminti. Atsižvelgiant į tai, ąžuolai yra neatsiejama istorinio ir kultūrinio paveldo dalis, todėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija siūlo šiuos želdinius (ąžuolus) išsaugoti ir nepjauti.

Kviečiame susipažinti su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelio Nr. 4104 Šilalė–Didkiemis ruožo nuo 6,936 km iki 14,540 km kapitalinio remonto projektu (nuoroda) bei planuojamų kirsti medžių sąrašu (1 lentelė).

Projektas

  1. Lentelė. Šalinamų medžių sąrašas.
Eilės Nr. Medžio rūšis Kamieno skersmuo (cm.) Skaičius (vnt.) Piketo numeris
1. Uosialapis klevas 30 1 Pk 102+51
2. Beržas 30 – 35 2 Pk 112+35; 112+38
3. Gluosnis 25 1 Pk 112+82
4. Uosis 40 1 Pk 140+62
5. Klevas 40 1 Pk 140+56
6. Klevas 35 1 Pk 140+68
7. Klevas 30 1 Pk 140+83
8. Klevas 30 1 Pk 140+84
9. Klevas 25 1 Pk 140+86
10. Klevas 40 1 Pk 140+89
11. Klevas 45 1 Pk 140+90
12. Klevas 25 1 Pk 141+27
13. Uosialapis klevas 35 2 Pk 144+31; 144+37
14. Tuopa 35 1 Pk 144+74
15. Klevas 20 1 Pk 144+76
16. Klevas 40 1 Pk 144+92
17. Liepa 40 1 Pk 144+99
18. Liepa 30 1 Pk 145+03
19. Liepa 35 1 Pk 145+05
20. Liepa 35 1 Pk 145+10
21. Liepa 30 1 Pk 145+11
22. Tuopa 30 1 Pk 145+29
23. Ąžuolas 35 2 Pk 144+22; 144+24

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyrius