Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektus Šilalės rajono savivaldybėje vykdė šios nevyriausybinės organizacijos:

Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga, Dariaus ir Girėno g. 41a, Šilalė.

Viešoji įstaiga Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras, Miško g. 2, Struikų k., Šilalės r. sav.

Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skirta ir panaudota 45307,20 Eur (37756 Eur iš valstybės biudžeto lėšų ir 7551,20 Eur iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų).

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 M. PROJEKTŲ PASIEKTI REZULTATAI
Eil. Nr. Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Paslaugas gavo asmenų iš viso Iš jų:
suaugusių neįgaliųjų neįgalių vaikų šeimos narių
1. Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga 92 81 1 10
2. Viešoji įstaiga Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras 27 24 3 0
3. Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 30 25 0 5
4. Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras 15 15 0 0
VISO 164 145 4 15

 

 

Turto ir socialinės paramos skyrius