Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis sausio 13 dieną dalyvavo Laisvės gynėjų dienos minėjime Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Merui, kaip tų dienų įvykių dalyviui, ši diena ypač svarbi ir atmintina. Jis tiksliai ir vaizdžiai apibūdino  tos įtemptos ir nežinomybės gaubiamos nakties įvykių atmosferą. Minėjime dalyvavo: Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila, Šilalės rajono savivaldybės mero patarėjas Tadas Bartkus.

Prieš 31 metus, naktį, sovietiniai kariniai daliniai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą ir Radijo bei televizijos komiteto pastatus. Beginkliai žmonės pasipriešino  ginkluotiems okupantams, nes mylėjo ir myli Lietuvą. Brangiai teko sumokėti už dabartinę mūsų laisvę ir nepriklausomybę, žuvo 14, o sužeisti šimtai bebaimių, patriotiškų žmonių.

Sunku surasti žodžius, kuriais galėtume apibūdinti Sausio 13-osios dienos kovotojų pasiryžimą ir drąsą. Pagalvokime, ar kiekvienas mūsų išdrįstume dabar plikomis rankomis stoti prieš tankus ir ginkluotus kareivius. Todėl turime iš širdies dėkoti tiems didvyriškiems žmonėms, iškovojusiems mums laisvę ir nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

Lietuva – pirmoji išsilaisvinusi iš sovietinio režimo gniaužtų valstybė. Galime didžiuotis, kad mūsų tauta pirmoji  pajudino komunistinės tvirtovės pamatus. Sovietinė okupacija nesugebėjo sunaikinti laisvės siekio lietuvių sąmonėje. Sausio 13-oji atvertė visai naują mūsų istorijos lapą, laisvės ir nepriklausomybės lapą. Esame laisvi 31 metus, vertinkime ir branginkime tai, juk Lietuva –  visų mūsų šalis. Iš šiuo metu pasaulyje vykstančių įvykių matome, kaip mes visi turime saugoti savo valstybės laisvę.

Nuoširdžiai dėkokime pažįstamiems ir nepažįstamiems atmintinų tragiškų įvykių dalyviams už jų drąsą, ryžtą ir pasiaukojimą. Būkime vieningi  toliau kurdami ir puoselėdami Lietuvą.

Mero patarėja Asta Gestautienė