Būsto pritaikymas neįgaliesiems 2021 metais

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves. Būsto pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamojo būsto patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, durų platinimas ir t. t.). Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam savarankiškai ir saugiai patekti į būstą, judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais buities prietaisais.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  • specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
  • specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei neįgaliojo vežimėlis, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
  • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems vykdomas vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e/asr

Būsto neįgaliesiems pritaikymo darbams (įskaitant projektų rengimą, mobilių keltuvų įsigijimą) ir keltuvų eksploatavimui 2021 metais panaudota 35541,74 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 23402,48 Eur Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, pritaikyti aštuoni būstai neįgaliesiems.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis laukiančių eilėje 2022 metais pritaikyti būstą neįgaliesiems įrašyta 11 pareiškėjų.

 

Turto ir socialinės paramos skyriaus informacija